• Өрөмдлөг, тэсэлгээний иж бүрэн ажил, үйлчилгээ

  Бид нэн тэргүүнд эрүүл мэндийг хамгаалж, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана.

 • Уул уурхайн иж бүрэн ажил, үйлчилгээ

  Бид нэн тэргүүнд эрүүл мэндийг хамгаалж, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана.

 • Санхүүгийн цогц үйлчилгээ

  Аливаад шуурхай, эерэгээр хариу үзүүлж, хариуцлагатай ажиллана

 • Олборлолтын иж бүрэн ажил, үйлчилгээ

  We prioritize ensuring health and safety in work.

 • Өрөмдлөг, тэсэлгээний иж бүрэн ажил, үйлчилгээ

  Бид нэн тэргүүнд эрүүл мэндийг хамгаалж, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана.

 • Ёслолын буудлагын үйлчилгээ

  Ямагт эрсдлийг тооцож, алхам алхамаар ахиж дэвшинэ.

 • Санхүүгийн цогц үйлчилгээ

  Ямагт эрсдлийг тооцож, алхам алхамаар ахиж дэвшинэ.

 • Өрөмдлөг, тэсэлгээний иж бүрэн ажил, үйлчилгээ

  Бид нэн тэргүүнд эрүүл мэндийг хамгаалж, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана.

 • Химийн бодис, Тоног төхөөрөмж, Сэлбэг материалын худалдаа

  Бид нэн тэргүүнд эрүүл мэндийг хамгаалж, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана.

 • Катеринг, Кэмпинг, Биологийн нөхөн сэргээлтийн иж бүрэн ажил, үйлчилгээ

  Бид нэн тэргүүнд эрүүл мэндийг хамгаалж, аюулгүй байдлыг хангаж ажиллана.

3

Яг одоо нээлттэй ажлын байр байна.

Card image cap Дэлгэрэнгүй

Card image cap
Уул уурхай
Card image cap
Барилга, Дэд бүтэц
Card image cap
Хими
Card image cap
Санхүү