Түгээмэл асуулт, хариулт

  1. Очир Ундраа Групп нийт хэдэн ажилтантай вэ?
    • Очир Ундраа групп одоогийн байдлаар 600 ажилтантайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.