Кейтэринг

Бид 2003 оноос эхлэн уул уурхай, зам, барилгын салбарын төслүүдэд кэмпийн кэйтеринг болон бусад үйлчилгээг чанар, стандарт, эрүүл ахуй, аюулгүй байдлыг ханган үзүүлж байна.

Мөн ажилчидаа өндөр бүтээмж, сэтгэл ханамжтай, эрсдэлгүй ажиллуулах нөхцөл боломжоор хангахын тулд иж бүрэн тоноглогдсон амрах иж бүрэн кемпийн цогцолбор байгуулан ашиглаж байна.