Баруун Нарангийн уурхайн өрөмдлөг, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээ

Огноо: 2015
Захиалагч: Mongolian Mining Corporation
Гүйцэтгэгч: МЕРА ХХК
MMC-ийн харъяа Өмнөговь аймгийн Цогтцэций сумын Баруун Нарангийн уурхайн өрөмдлөг, тэсэлгээний ажил, үйлчилгээг хийж эхлэв.