Мэдээлэл, харилцаа холбоо

Мэдээлэл, харилцаа холбоо

Интелликом ХХК нь харилцаа холбооны сүлжээ, түүний тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлт, суурилуулалт, уул уурхайн нэгдсэн удирдлага, хяналтын системийн угсралт суурилалт, хяналтын ...
Дэлгэрэнгүй