Геологи хайгуул

Геологи хайгуул

Бид 2003 оноос эхлэн Геологи хайгуулын ажлыг дараах чиглэлээр хийж ирсэн.Хайгуулын нарийвчилсан талбай сонгох, хайгуулын ажлын төлөвлөлт гаргах, хайгуулын ажлын ...
Дэлгэрэнгүй