Кэйтеринг

Кейтэринг

Бид 2003 оноос эхлэн уул уурхай, зам, барилгын салбарын төслүүдэд кэмпийн кэйтеринг болон бусад үйлчилгээг чанар, стандарт, эрүүл ахуй, аюулгүй ...
Дэлгэрэнгүй