Тэсэлгээний цооног өрөмдлөг

Тэсэлгээний цооног өрөмдлөг

Бид хэрэглэгчдийнхээ шаардлагад нийцүүлж: Атлас Kопко DМ-45 hp (53 м хүртэл гүн, 165-229 мм диаметртэй цооног өрөмдөх)Фурукава Рок Дрилл HCR ...
Дэлгэрэнгүй