Тэсэлгээний цооног өрөмдлөг

Бид хэрэглэгчдийнхээ шаардлагад нийцүүлж:

  • Атлас Kопко DМ-45 hp (53 м хүртэл гүн, 165-229 мм диаметртэй цооног өрөмдөх)Фурукава Рок Дрилл HCR 1500-ED (25 м хүртэл гүн, 127 мм диаметртэй цооног өрөмдөх)
  • Фурукава Рок Дрилл PCR-DTH (30 м хүртэл гүн, 127-165 мм диаметртэй цооног өрөмдөх)

зэрэг сүүлийн үеийн, өндөр бүтээмжтэй өрмийн машинуудыг ашиглан үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн нь өрөмдлөгийн өндөр хурд, бүтээмж, найдвартай ажиллагаа, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж байна.