Дунд өндрийн салют

10-300 хүртэл буудлага үйлдэх энэхүү салютыг худалдан авагч өөрөө шууд асааж хэрэглэх боломжтой бөгөөд газраас дээш 30-150 метрийн өндөрт бууддаг.

Жич: Та бүхэн доорх салютыг хэрэглэхээс өмнө аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг зайлшгүй уншиж аюулгүй ажиллагааг хангаж хэрэглэнэ үү.