МЕРА ХХК-ийн ажиллагсдын амрах байрыг ашиглалтад оруулав

Огноо: 2012
Захиалагч: МЕРА ХХК
Гүйцэтгэгч: Бүтээгч ХХК
Өмнөговь аймгийн Цогт Цэций сумын нутаг дахь МЕРА ХХК-ийн Т12 үйлдвэрийг түшиглэн ажиллагсдын тав тухтай орчныг хангасан амрах байрыг ашиглалтад оруулав.