Мэдээлэл, харилцаа холбоо

Интелликом ХХК нь харилцаа холбооны сүлжээ, түүний тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлт, суурилуулалт, уул уурхайн нэгдсэн удирдлага, хяналтын системийн угсралт суурилалт, хяналтын камерын системийн суурилуулалт, утасгүй дохиолол, хяналтын системийг суурилах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг.

Бид:

  • Харилцаа холбооны сүлжээ, түүний тоног төхөөрөмжийн нийлүүлэлт, суурилуулалт
  • Уул уурхайн нэгдсэн удирдлага, хяналтын системийн угсралт, суурилуулалт
  • Хяналтын камерын системийн суурилуулалт
  • Утасгүй дохиолол, хяналтын системийн суурилуулалт
  • Програм болон техник хангамж