Нээлттэй ажлын байр

3

Нээлттэй ажлын байр яг одоо байна.

Ажлын байрны зорилго/ үүрэг:

Маркетингийн үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, боловсруулах, гүйцэтгэлийг удирдана. Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, брэнд бүтээгдэхүүнүүдийг харилцагч нарт хүргэх зорилгоор үр дүнтэй харилцах
Тавигдах шаардлага:
 • Бизнес удирдлага, маркетинг удирдлагын чиглэлийн мэргэжилтэй
 • Шинийг санаачлагч, бүтээлч сэтгэлгээтэй
 • Англи хэлний ахисан түвшиний мэдлэгтэй
 • Асуудал шийдвэрлэх чадварын тестэнд тэнцсэн байх

Ажлын байрны зорилго/ үүрэг:

Маркетингийн үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, боловсруулах, гүйцэтгэлийг удирдана. Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, брэнд бүтээгдэхүүнүүдийг харилцагч нарт хүргэх зорилгоор үр дүнтэй харилцах
Тавигдах шаардлага:
 • Бизнес удирдлага, маркетинг удирдлагын чиглэлийн мэргэжилтэй
 • Шинийг санаачлагч, бүтээлч сэтгэлгээтэй
 • Англи хэлний ахисан түвшиний мэдлэгтэй
 • Асуудал шийдвэрлэх чадварын тестэнд тэнцсэн байх

Ажлын байрны зорилго/ үүрэг:

Маркетингийн үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, боловсруулах, гүйцэтгэлийг удирдана. Борлуулалтыг нэмэгдүүлэх, брэнд бүтээгдэхүүнүүдийг харилцагч нарт хүргэх зорилгоор үр дүнтэй харилцах
Тавигдах шаардлага:
 • Бизнес удирдлага, маркетинг удирдлагын чиглэлийн мэргэжилтэй
 • Шинийг санаачлагч, бүтээлч сэтгэлгээтэй
 • Англи хэлний ахисан түвшиний мэдлэгтэй
 • Асуудал шийдвэрлэх чадварын тестэнд тэнцсэн байх