Огоот ХХК-ийн оффисын барилгыг ашиглалтад өгөв

Огноо: 2012
Захиалагч: Огоот ХХК
Гүйцэтгэгч: Бүтээгч ХХК
Огоот ХХК-ийн оффисын барилгыг ашиглалтад өгөв.