Тайзны салют

Тоглолт, баяр ёслолын ажиллагаан дээр дотор, тайзан дээр хэрэглэж болох боломжтой бөгөөд буудах өндөр нь 2-6м хүртэл байдаг болохоор тайзны өндөр намаас шалтгаалж зөв сонгон, мөнгөлөг цаастай талыг дээш харуулж, унахгүйгээр байрлуулан тайзанд бэхлэнэ. Бэхэлсэн салютыг буудах дарааллын дагуу цахилгааны утсанд цуваа байдлаар холбоно. Холбосон салютын төгсгөлийн үзүүрийг 12 Вт батарей эсвэл 220Вт цахилгаанд залгаж буудуулна.

Жич: Та бүхэн доорх салютыг хэрэглэхээс өмнө аюулгүй ажиллагааны зааварчилгааг зайлшгүй уншиж аюулгүй ажиллагааг хангаж хэрэглэнэ үү.