Тэсэлгээний үйлчилгээ

Манай арвин туршлага бүхий мэргэшсэн хамт олон цогц программ хангамжаар тэсэлгээний ажлын тооцоо, зураг төслийг боловсруулан

  • Цооног болон цэнэг бүрийн хором удаашруулалт
  • Агаарын зай үүсгэлт
  • Цэнэг таслалт
  • Алсын зайнаас тэсэлгээ эхлүүлэх тэсэлгээний технологийн дэвшлүүдийг өргөн ашиглан, ил уурхай, барилгын суурь, зам, гүүрийн устай, хуурай, хатуу хөрс чулуулаг, хязгаарлагдмал орчин гэх мэт бүхий л нөхцөлд захиалагчийн хүсэлд нийцүүлсэн тэсэлгээний ажлыг хамгийн бага хугацаанд, аюулгүй гүйцэтгэж байна.