Т12 үйлдвэрийг ашиглалтад орууллаа

Огноо: 2012
Захиалагч: МЕРА ХХК
Гүйцэтгэгч: Бүтээгч ХХК
Өмнөговь аймгийн Цогт Цэций сумын нутагт МЕРА ХХК-ийн эмульсийн тэсрэх бодисын Т12 үйлдвэрийг ашиглалтад орууллаа.