Хэт өндрийн салют

Хэт өндрийн салютыг тэсрэх материалтай харьцах эрхийн тусгай зөвшөөрөлтэй, мэргэжлийн баг хамт олон гүйцэтгэдэг бөгөөд газраас дээш 150-400 метрийн өндөрт бууддаг.