140 айлын орон сууц

Огноо: 2015
Захиалагч: Очир Ундраа ХХК
Гүйцэтгэгч: Бүтээгч ХХК
Улаанбаатар хотын Баянгол дүүргийн нутагт 140 айлын орон сууц.