315 айлын орон сууц

Огноо: 2015
Захиалагч: Монгол улсын Засгийн газар
Гүйцэтгэгч: Очир Ундраа ХХК
Туслан гүйцэтгэгч: Бүтээгч ХХК
Монгол улсын Засгийн газраас 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан аймаг бүрт “1000 айлын орон сууц” төслийн хүрээнд Орхон аймгийн Баян Өндөр сумын 7-р хороололд баригдах 63 айлын 9 давхар 5 блок орон сууц.