315 айлын орон сууцын төсөл

 2018-10-24

Монгол улсын Засгийн газраас 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан аймаг бүрт “1000 айлын орон сууц” төслийн хүрээнд ТОСК ТӨҮГ-ын захиалгаар Орхон аймгийн Баян Өндөр сумын 7-р хороололд баригдах 9 давхар, 315 айлын орон сууцны төслийг хэрэгжүүлж байна.

Мэдээ Хуваалцах