315 айлын орон сууцын төсөл

Notice (8): Undefined variable: types_for_layout [APP/Plugin/Nodes/View/Elements/node_info.ctp, line 3]

Монгол улсын Засгийн газраас 2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан аймаг бүрт “1000 айлын орон сууц” төслийн хүрээнд ТОСК ТӨҮГ-ын захиалгаар Орхон аймгийн Баян Өндөр сумын 7-р хороололд баригдах 9 давхар, 315 айлын орон сууцны төслийг хэрэгжүүлж байна.

Notice (8): Undefined variable: types_for_layout [APP/Plugin/Nodes/View/Elements/node_more_info.ctp, line 3]
Posted in Бүгд, Барилга, Дэд бүтэц
Notice (8): Undefined variable: types_for_layout [APP/Plugin/Nodes/View/Nodes/view.ctp, line 13]