Стандарт

Очир Ундраа групп нь үйл ажиллагаандаа олон улсын стандартуудыг /ISO/ амжилттай нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Энэхүү стандартуудыг үйл ажиллагаандаа  нэвтрүүлснээр аюулгүй ажиллагааны төвшин дээшилж, бүтээмж нэмэгдэж, олон улсын төвшинд өрсөлдөх боломж бүрддэг байна.

Очир Ундраа группийн үйл ажиллагаанд мөрдөгдөж буй чанарын баталгаажилт хийгдсэн стандартууд:

  • Чанарын удирдлагын тогтолцооны MNS ISO 9001:2016 стандарт,
  • Байгаль орчны удирдлагын тогтолцооны MNS ISO 14001:2016 стандарт,
  • Хөдөлмөрийн Эрүүл мэнд, Аюулгүй байдлын Удирдлагын тогтолцооны MNS OHSAS 18001:2012 стандарт,     
  • Чанарын Менежментийн тогтолцооны ISO 9001:2015 стандарт,
  • Чанарын удирдлагын тогтолцооны MNS ISO 9001:2010 стандарт,
Мэдээ Хуваалцах